<ja.komp>

Firefox

Y U no validate

Pot, trąd

Jabber vs GaduGadu |

Ustrojstwa

repozytoria różne, własne | iptables hashlimit | C++ | Sitemonitor | nntp-notify |

HCI

Praca magisterska | Seminarium (art. + prezentacja) | PlasticPage | PagePortal |

iptables hashlimit visualization (simulator)

To narzędzie zostało napisane w oparciu o obserwację korelacji pomiędzy --hashlimit-above, --hashlimit-burst oraz wynikiem sprawdzanym przez /proc/net/ipt_hashlimit/* na Linux magazyn-ziarno 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Przejdź do narzędzia...

This tool has been written based on an observation of the correlation between values of --hashlimit-above, --hashlimit-burst and result watched through /proc/net/ipt_hashlimit/* on Linux magazyn-ziarno 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Go to the tool...