Kontakt

Marcin Szewczyk, Wodny

GaduGadu:
Nie korzystam, bo są lepsze rozwiązania, o których piszę tutaj.


Jabber:
xmpp:wodny@ubuntu.pl
xmpp:wodny@jabster.pl

Jak z tego skorzystać? Otóż tak:


Email:
(ANTYSPAM) Pokaż email / show email


OpenPGP:
Key ID: 0x295AF180
D81B 7BC6 B9F1 D8C7 8D74
662C 3052 43B1 295A F180
http://keyserver.ubuntu.com:11371/