Info

o autorze i stronie

Autor strony

ID

Marcin Szewczyk, Wodny

Absolwent

Politechnika Warszawska, Wydział EiTI

(praca magisterska)


Repozytoria

Repozytoria na BitBucket

paraKwalifikacje

Wykorzystuje

Widział i nie myli z szumem białym

Przynależność do kościołów

Czasem grzebie przy

Polowanie na robaki oraz samopomoc

Codzienne frustracje

blog "O Blachę"

Efekty obcowania z Linuksem na co dzień

blog Penguin Copter

Grafika, zdjęcia, rzeźba

Społeczności