<ja.komp>

Firefox

Y U no validate

Pot, trąd

Jabber vs GaduGadu |

Ustrojstwa

repozytoria różne, własne | iptables hashlimit | C++ | Sitemonitor | nntp-notify |

HCI

Praca magisterska | Seminarium (art. + prezentacja) | PlasticPage | PagePortal |

C++, Boost, smart_ptr

Kod napisany na zaliczenie "pracy domowej" z przedmiotu ZPR.

Omawia sposoby użycia inteligentnych wskaźników z modułu smart_ptr biblioteki Boost. Kod pisany był za czasów wersji 1.35.

Z powodu błędu w pierwotnej wersji tego kodu dokument zahacza również o narzędzie Valgrind.

Przejdź do kodu
Wersja HTML z kolorowaniem
Czyste źródło (UTF-8)