<ja.komp>

Firefox

Y U no validate

Pot, trąd

Jabber vs GaduGadu |

Ustrojstwa

repozytoria różne, własne | iptables hashlimit | C++ | Sitemonitor | nntp-notify |

HCI

Praca magisterska | Seminarium (art. + prezentacja) | PlasticPage | PagePortal |

Przeskakiwanie TB do pierwszej wiadomości na grupie

Sytuacja:

Domyślnie Thunderbird jest zrobiony tak, że po przejściu na daną grupę dyskusyjną przeskakuje do najnowszej wiadomości w ogóle, czyli może to być jakaś odpowiedź do starego wątku. Powoduje to rozwinięcie takiego starego wątku, przeskoczenie do niego. Skutek jest taki, że by zobaczyć najnowszy wątek, trzeba przewijać listę wątków. Tutaj prezentuję rozwiązanie, które spowoduje automatyczne zaznaczanie najnowszego wątku i ewentualnie parę dodatkowych efektów.

Thunderbird 2 - wstęp

Jak mi niedawno przypomniano (wrzesień 2008), w kwietniu 2007 wyszło na to, że od Thunderbirda 2 efekt nierozwijania drzewa wątków można uzyskać ustawieniem mailnews.scroll_to_new_message na false. Przeważnie to wystarcza. Dalszy opis jest dla tych, którzy chcą mieć bardziej drobnoziarnistą kontrolę nad zachowaniem aplikacji - np. rozdzielić ustawienia dla grup od ustawień dla poczty.

Thunderbird 2 - część właściwa

Wszelkich zmian wymienionych poniżej należy dokonywać, gdy Thunderbird jest wyłączony.

Do tej wersji przygotowałem narzędzie, które automatycznie nałoży patch na Thunderbirda. Użytkownicy Linuxa mogą ściągnąć tylko niewielki skrypt, który za pomocą grep'a, patch'a itp. wykona zadanie. Użytkownicy systemu Windows muszą ściągnąć dodatkowo zestaw skompilowanych już aplikacji GNU. W paczce umieściłem tylko minimum wymagane do działania. Wszystkie te narzędzia pochodzą z http://gnuwin32.sourceforge.net/. Tam dostępne są źródła poszczególnych aplikacji oraz ich licencje.

Sposób aplikacji - Linux

Sposób aplikacji - Windows

Repozytorium SVN

Repozytorium na xp-dev

Lista skryptów

Wersje Linuxowe przyjmują też parametr revert - wtedy odwracają działanie patch'a.

Ver. 2 ma dodaną opcję zaznaczania/wybrania wiadomości po wejściu na grupę dysk., co skutkuje wyświetleniem jej treści.

Opcje dodawane w about:config (jeśli jeszcze nie istnieją)

Po znaku "=" podane są domyślne wartości. Opcja false oznacza, że funkcja jest domyślnie wyłączona, true - że domyślnie działa.

Wejście do about:config

Windows: Tools - Preferences - Advanced - General - Config Editor...
Linux: Edit - Preferences - Advanced - General - Config Editor...

Usuwanie łatki

Łatę można usunąć automatycznie wukonując patch_xxx revert (Linux) lub dwuklikając na revert_patch_xxx (Windows).
Spowoduje to przywrócenie pierwotnego kodu Thunderbirda, ale nie usunie w/w opcji z about:config. Jest to podyktowane tym, że np. opcja mailnews.scroll_to_new_message została dodana fabrycznie w Thunderbird'e 2. Usunięcie opcji, do której odwołuje się kod skutkuje rzuceniem wyjątku, wyjściem z funkcji i błędnym działaniem aplikacji. Fakt rzucenia wyjątkiem jest widoczny w Error/JavaScript Console.
Tak więc pozostawienie tych ustawień nie ma negatywnych konsekwencji poza tym, że zajmuje parę dodatkowych bajtów na dysku, za to zapewnia większe bezpieczeństwo.

Thunderbird 1.5

Thunderbird - wersje starsze niż 1.5