<ja.komp>

Firefox

Y U no validate

Pot, trąd

Jabber vs GaduGadu |

Ustrojstwa

repozytoria różne, własne | iptables hashlimit | C++ | Sitemonitor | nntp-notify |

HCI

Praca magisterska | Seminarium (art. + prezentacja) | PlasticPage | PagePortal |

Praca magisterska

I tak oto po sześciu latach udało się ukończyć studia z tytułem magistra inżyniera na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych.

Umieszczam więc moją radosną twórczość, czyli pracę magisterską oraz prezentację z obrony.

Na pracę składają się przede wszystkim dwa projekty: glBook & plasticPage oraz Page Portal.