<ja.komp>

Firefox

Y U no validate

Pot, trąd

Jabber vs GaduGadu |

Ustrojstwa

repozytoria różne, własne | iptables hashlimit | C++ | Sitemonitor | nntp-notify |

HCI

Praca magisterska | Seminarium (art. + prezentacja) | PlasticPage | PagePortal |

Rozszerzenia dla Firefoksa i Thuderbirda

Firefox and Thunderbird extensionsColorify Unread Watched NNTP (Thunderbird)

English

Summary

Colorizes names of newsgroups that have watched threads with unread messages.

Since version 0.1.6 it adds keyboard shortcuts:

  ! - All threads
  @ - Unread threads
  # - Threads with unread
  $ - Watched threads with unread
  % - Ignored threads
  

Technical

Colorization happens after you enter a newsgroup and download messages or mark a message read/unread.

The real trigger in the source code is the change of the Total Unread Messages count on a newsgroup.

Highlighting color is customizable through userChrome.css, like this:

  treechildren::-moz-tree-cell-text(serverType-nntp, biffState-NewMail) {
   color: red;
  }
  

This is a BETA version, it can crash your Thunderbird or something like that. Please use it only if you have a nature of a tester.

Works with: Thunderbird: 2.0.0.9 - 2.0.0.*

2.0.0.9 is the real minimum version as earlier ones had a flaw in the JS engine which combined with this extension caused a crash. (Bug 397006)

Download

The extension is available here.


polski

Wstęp

Koloruje na liście nazwy grup dyskusyjnych, które zawierają obserwowane wątki z nieprzeczytanymi wiadomościami.

Od wersji 0.1.6 dodaje również skróty klawiszowe:

  ! - Wszystkie wątki
  @ - Nieprzeczytane wiadomości
  # - Wątki z nieprzeczytanymi
  $ - Obserwowane wątki z nieprzeczytanymi
  % - Ignorowane wątki
  

Technicznie

Kolorowanie następuje po wybraniu grupy i ściągnięciu wiadomości lub zaznaczeniu wiadomości jako przeczytanej/nieprzeczytanej.

Prawdziwym wyzwalaczem w kodzie źródłowym jest całkowita liczba nieprzeczytanych wiadomości dla danej grupy dyskusyjnej.

Kolor podświetlania można zmieniać w pliku userChrome.css w ten sposób:

  treechildren::-moz-tree-cell-text(serverType-nntp, biffState-NewMail) {
   color: red;
  }
  

To jest wersja BETA, może skończyć się awarią Thunderbirda. Korzystaj z rozszerzenia, jeśli masz naturę testera.

Działa z Thunderbirdem: 2.0.0.9 - 2.0.0.*

2.0.0.9 jest rzeczywistą minimalną wersją, z którą można użyć tego rozszerzenia. Wersje wcześniejsze Thunderbirda posiadały błąd w silniku JavaScript, który w połączeniu z tym rozszerzeniem mógł skutkować awarią aplikacji. (Bug 397006)

Download

Rozszerzenie można ściągnąć stąd.


Y U no validate (Firefox)

English

Summary

"Make Secure Connection Failed" :: "Permanently store this exception" checkbox unchecked by default

Download

Available for download.

Mercurial repository at BitBucket.


polski

Informacje

"Make Secure Connection Failed" :: "Permanently store this exception" pozostaje domyślnie "odptaszone"

Download

Dostępne do ściągnięcia.

Mercurialowe repozytorium na BitBucket.


Contact RIP (Thunderbird)

English

Summary

The extension is used for extracting senders' email addresses from messages stored in Your mail folders.

How to use
After installation:

There You have a file in a format allowing You to import contacts to the Thunderbird address book.

Of course You could simply grep Your mailbox, but this extension decodes addresses and outputs them in UTF-8 encoded clear text form.

Known bugs:
Download

Download link: here


polski

Wstęp

Rozszerzenie można wykorzystać do wyciągnięcia adresów nadawców z folderów poczty Thunderbirda.

Sposób wykorzystania
Po instalacji:

Uzyskasz plik, z którego możesz zaimportować adresy do książki adresowej Thunderbirda.

Oczywiście mógłbyś po prostu użyć narzędzia grep i przepuścić przez nie plik z pocztą, to rozszerzenie ma jednak tę zaletę, że produkuje adresy czystym tekstem w UTF-8.

Znane błędy
Geneza powstania
...że tak powiem. Wątek na grupie dyskusyjnej alt.pl.mozilla.
Download

Ściągnij stąd